Novosti

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem čl. 22. Statuta Javne ustanove i čl. 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac 15, Šibenik raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Javnoj ustanovi „Športski objekti Šibenik“

1. Radno mjesto: Poslovni tajnik

Mjesto rada: J.U. „Športski objekti Šibenik“

Broj izvršitelja: 1

Stručna sprema: Viša školska sprema (VŠS) ekonomskog ili pravnog usmjerenja.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st. 1 toč. 1. Zakona
o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati
zapreke za prijam.

Uz prijavi za Natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja,
adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) te sljedeće priloge:

- životopis,
- presliku diplome,
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o radnom stažu
- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).
- vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrana osoba dužna je prije sklapanja
ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne
su dostaviti svoju prijavu na adresu : Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ (za stručno osposobljavanje), Šibenik, Miminac 15, u roku od osam dana od objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U Šibeniku,21.03.2018.

Ur.broj: 01-167/1-18

Ravnatelj:

Andrija Španja, v.r.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Javni poziv

Natječaj za radno mjesto higijeničar/ka

Temeljem čl. 22. Statuta i čl. 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta,Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac 15, Šibenik raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje za sljedeće radno mjesto

1. Radno mjesto: Higijeničarka

Mjesto rada: Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik

Broj izvršitelja: 1

Stručna sprema: NSS

Vrsta zaposlenja: na neodređeno

Radno iskustvo: nije potrebno

Uz prijavu za Natječaj potrebno je priložiti životopis, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju te prijavu dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja za zapošljavanje na oglasnoj ploči HZZ, Područnog ureda Šibenik, na adresu Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac 15, 22 000 Šibenik sa naznakom „Natječaj za zapošljavanje“.

NAPOMENA: Prijave zaprimljene izvan natječajnog roka neće se razmatrati

U Šibeniku, 16.03.2018.

Ur.broj:01-220/1-18

Ravnatelj:

Andrija Španja,v.r.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Natječaj

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Temeljem čl. 20. Statuta Javne ustanove „Športski objekti Šibenik“,  te odlukom Upravnog vijeća Javne  ustanove na 2. sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine, Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“, Miminac 15, Šibenik, raspisuje

Natječaj
za davanje u zakup poslovnog prostora

1.    Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Šibeniku,na I. katu zgrade zimskog bazena u Crnici, Prilaz tvornici bb, Šibenik, ukupne  površine 40,00 m2 koji je dio nekretnine zemljišno knjižne oznake čest. broj 685/63 K.O. Šibenik.
2.    Poslovni prostor iz točke 1. daje se u zakup na rok od 5 godina.

Opširnije...

RASPORED TERMINA NA LJETNOM (OTVORENOM) BAZENU

(stupa na snagu od 13.06.2017.)

RADNIM DANOM

07:30 – 09:30 sati

Plivački klub "Šibenik"
Plivački klub "More"

09:30 – 11:00 sati

Ženski vaterpolo klub "Viktoria"
(2 staze)

09:30 – 13:00 sati

Vaterpolski klub "Solaris" - svi uzrasti

13:00 – 14:00 sati

Plivački klub osoba s invaliditetom "Delfin" Šibenik
Plivački klub osoba s invaliditetom "Riba"
(4 staze)

13:00 – 15:30 sati

Termin za građane

16:00 – 18:00 sati

Plivački klub "Šibenik"
Plivački klub "More"

18:00 – 21:30 sati

Vaterpolski klub "Solaris" - svi uzrasti

18:00 – 19:00 sati

Ženski vaterpolo klub "Viktoria"

 

SUBOTOM

07:30 – 09:30 sati

Plivački klub "Šibenik"
Plivački klub "More"

09:30 – 11:00 sati

Ženski vaterpolo klub "Viktoria"
(2 staze)

09:30 – 13:00 sati

Vaterpolski klub "Solaris" - svi uzrasti

13:00 sati

Tehničko održavanje bazena

 

NEDJELJOM


Bazen ne radi

 

Napomena:
U zakazanom terminu smiju dolaziti samo članovi klubova koji imaju termine po rasporedu.

U slučaju potrebe građana za dodatnim terminima na otvorenom bazenu (bilo individualno ili grupno) molimo kontaktirati rukovoditelja Športskog centra Bazeni Crnica gdin.-a Branimira Terzanovića (broj mobitela 0914021955).

Pomoćno igralište na Šubićevcu ispunjava uvjete za igranje službenih utakmica

Pomoćno igralište na Šubićevcu ispunjava uvjete za igranje službenih utakmica

 

Pomoćno igralište s umjetnom travom HNK „Šibenik“, nakon pregleda Komisije nogometnog saveza za stadione u sastavu Hrvoje Kulušić, Ivi Šupe i Ante Cipitelo, ispunjava sve uvjete za igranje prijateljskih i prvenstvenih utakmica.

Gradonačelniku Željku Buriću, u nazočnosti ravnatelja JU Sportski objekti Andrije Španje i direktora kluba Novice Ljubičića, danas je uručeno Rješenje o ispravnosti igrališta s umjetnom travom.

 

Na igralištu su postavljene klupe za rezervne igrače i službene osobe te je postavljena i zaštitna obloga na betonskom zidu. Gradonačelnik Burić istaknuo je kako je ovo plod dobre suradnje Grada, kluba i sponzora, koja će se nastaviti i dalje.

 

„Ulaganjem u infrastrukturu nastojimo poticati našu mladost da se bavi sportom jer je to najbolji način da djeci ponudimo sadržaj koji je zdrava rekreacija, ali i druženje.“, dodao je Burić. Direktor kluba Novica Ljubičić kazao je kako je ovim Rješenjem omogućeno igranje službenih utakmica što je za klub od iznimnog značaja, budući da broji oko 250 djece koji se natječu u različitim kategorijama. Korištenjem pomoćnog igrališta na Šubićevcu rasteretit će se igralište u Crnici, a daljnje aktivnosti klub će usmjeriti na postavljanje male montažne tribine uz pomoćno igralište.

Pomoćno igralište na Šubićevcu ispunjava uvjete za igranje službenih utakmica