Dokumenti

Javna nabava

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022.godinu
Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i okvirnih sporazuma u 2021.
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2021. godinu
Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave u 2020.g.
Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu
Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2019. godinu
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2019. godinu
Statističko izvješće o javnoj nabavi 2018.
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2019. godinu
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI ZA 2018. GODINU
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2018. godinu
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2016. godinu
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2015. godinu
Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2015. godinu
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2014. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu
Nadopuna 2 - Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
Nadopuna 1 - Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2011. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu.

Izvješća

Financijski izvještaj I - XII 2021.
Financijski izvještaj I - XII 2020.
Financijski izvještaj I - XII 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj I do XII 2019.
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2014. godinu

NATJEČAJI

IZVJEŠĆE o provedenom natječajnom postupku za radno mjesto Domar-održavatelj teniskih terena
Rang lista i poziv na intervju
OBAVIJEST u svezi provedbe natječaja za prijam na radno mjesto: Domar - održavatelj teniskih terena
Poziv za testiranje kandidatima/kinjama
NATJEČAJ Domar - održavatelj teniskih terena
NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Javne ustanove "Športski objekti Šibenik"
ZAPISNIK Otvaranje i pregled pristiglih prijava za zapošljavanje djelatnika/ca / POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
OBAVIJESTI u svezi provedbe natječaja za prijem na radno mjesto: Pomoćni radnik
Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto pomoćni radnik 16.11.2021.
Natječaj za zapošljavanje: Pomoćni radnik - Spasilac
Rang lista domar održavatelj teniskih terena
Rang lista domar voditelj održavanja teniskih terena
Rang lista DOMAR
Rang lista pomoćni radnik
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
NATJEČAJ za radnja mjesta
Obavijesti i upute kandidatima

Interni akti

RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove “Športski objekti Šibenik”
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA
PROCEDURA NAPLATE PRIHODA
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama 2019
Pravilnik o radu
STATUT Javne ustanove Športski objekti Šibenik
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (31.12.2020.)
Odluka o osnivanju Javne ustanove i izmjene
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju "Javne ustanove Športski objekti Šibenik" (10.02.2021.)
ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove "Športski objekti Šibenik" (10.02.2021.)
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA (PROČIŠĆENI TEKST) (22.02.2021.)
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UNUTARNJEM USTROJSTVU JAVNE USTANOVE "ŠPORTSKI OBJEKTI" ŠIBENIK
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Športski objekti" Šibenik
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE "Športski objekti" Šibenik
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA (PROČIŠĆENI TEKST)
ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu podataka
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu podataka
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE