Natječaj za radno mjesto higijeničar/ka

Temeljem čl. 22. Statuta i čl. 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta,Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac 15, Šibenik raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje za sljedeće radno mjesto

1. Radno mjesto: Higijeničarka

Mjesto rada: Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik

Broj izvršitelja: 1

Stručna sprema: NSS

Vrsta zaposlenja: na neodređeno

Radno iskustvo: nije potrebno

Uz prijavu za Natječaj potrebno je priložiti životopis, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju te prijavu dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja za zapošljavanje na oglasnoj ploči HZZ, Područnog ureda Šibenik, na adresu Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac 15, 22 000 Šibenik sa naznakom „Natječaj za zapošljavanje“.

NAPOMENA: Prijave zaprimljene izvan natječajnog roka neće se razmatrati

U Šibeniku, 16.03.2018.

Ur.broj:01-220/1-18

Ravnatelj:

Andrija Španja,v.r.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Natječaj