Cjenik

Športska dvorana Miminac

Klubovi 100 kn/sat
Rekreativci 160 kn/sat
Škole 80 kn/sat

Športska dvorana Baldekin

Klubovi 210 kn/sat
Rekreativci 300 kn/sat
Škole 160 kn/sat
Sl. utakmice                         350 kn/sat
ŽML 90 kn/sat
Ostala događanja (koncerti,skupovi…) 500 kn/sat
Nacionalne selekcije 187,50 kn/termin

Športski centar Bazeni Crnica

Odigravanje utakmica 500 kn/sat
Rekreativci:
   građani 20 kn/sat
   maloljetnici 10 kn/sat
   umirovljenici 10 kn/sat
   branitelji 10 kn/sat
Klubovi 10 kn/sat
Ostali: 500 kn 2 x dnevno po pruzi
  250 kn 1 x dnevno po pruzi
Mjesečne karte: 3 x tjedno = 150 kn
umirovljenici,branitelji i maloljetnici 3 x tjedno = 100 kn
Mjesečne karte: 5 x tjedno = 220 kn
umirovljenici,branitelji i maloljetnici 5 x tjedno = 150 kn
Nacionalne selekcije 187,50 kn/termin
PDV je uključen u cijene.

NAPOMENA: Termini za 100 % invalide su besplatni