Dokumenti

Izvješća

Financijski izvještaj I - XII 2020.
Financijski izvještaj I - XII 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj I do XII 2019.
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2014. godinu

NATJEČAJI

Natječaj za zapošljavanje: Pomoćni radnik - Spasilac
Rang lista domar održavatelj teniskih terena
Rang lista domar voditelj održavanja teniskih terena
Rang lista DOMAR
Rang lista pomoćni radnik
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
NATJEČAJ za radnja mjesta
Obavijesti i upute kandidatima

Interni akti

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA
PROCEDURA NAPLATE PRIHODA
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama 2019
Pravilnik o radu
STATUT Javne ustanove Športski objekti Šibenik
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (31.12.2020.)
Odluka o osnivanju Javne ustanove i izmjene
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju "Javne ustanove Športski objekti Šibenik" (10.02.2021.)
ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove "Športski objekti Šibenik" (10.02.2021.)
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA (PROČIŠĆENI TEKST) (22.02.2021.)
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UNUTARNJEM USTROJSTVU JAVNE USTANOVE "ŠPORTSKI OBJEKTI" ŠIBENIK
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Športski objekti" Šibenik
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE "Športski objekti" Šibenik
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA (PROČIŠĆENI TEKST)
ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu podataka
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu podataka
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE